Röjning lönar sig alltid eftersom tillväxten fördelas på färre träd. Men för att röja ungskog krävs rätt kunskap och kompetens.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2017-10-12

Skogsröjning är en skötselåtgärd som lägger grunden för hur skogen ska se ut i framtiden. Man glesar helt enkelt ur den växande skogen så att de bäst lämpade träden blir grövre och av högre kvalitet, med bättre motståndskraft mot storm och insekter.
– Jämför med ett morotsland, tar man inte bort ogräset och skapar utrymme för att växa får man morötter som mest liknar smala strimlor, säger skogsentreprenören Jonas Strandberg som arbetar för Holmen.
Det är läge för röjning när beståndet har en medelhöjd på mellan 2 och 3 meter. För att slippa utföra mer än en röjning av stubbskott från lövträden bör barrplantorna ha nått minst två meters höjd. På en bördig mark i Götaland kan det vara dags att röja redan efter 5–7 år. Ett bestånd i norra Sverige kan behöva 10–15 år innan det är moget för röjning. På magra marker i nordligaste Sverige kanske röjningen sker vid 20 års ålder eller senare.
Grundregeln är att det trädslag som planterats ska gynnas vid röjningen. Men röjning är också ett utmärkt tillfälle att forma skogen och till exempel ge utrymme åt vissa lövträd. Avståndet mellan träden ska vara drygt två meter, når man med armarna mellan två stammar står de för tätt. Och det finns stora strategiska vinster med att röja skogen:
– Att man skapar friska och vitala bestånd där tillväxten koncentreras på de bästa stammarna. Det ger höga värden i framtida gallringar och skörd, säger Mattias Gustafsson, Holmens skogsvårdschef i norra regionen.

Fem goda röjningsråd:

  • Var realistisk med vad du tror dig hinna med.
  • Se till att ha bra utrustning och ordentliga skyddskläder.
  • Sätt alltid säkerheten först.
  • Det är bättre att göra något än att inte göra något alls.
  • Tveka inte att anlita professionell hjälp – röjning lönar sig alltid.

Läs mer om hur Holmen kan hjälpa dig med röjning

Har du frågor om röjning eller andra skogsbrukstjänster? Kontakta en av våra virkesköpareHolmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019