Produktion - Fibermullstillverkning, Hallstavik/Hallsta pappersbruk
2018-11-12 Hallsta pappersbruk tillverkar fibermull av den restprodukt som blir av tillverkningen av papper. Vi behöver få fram analyser och metoder för hur vi ska kunna utveckla denna produkt.
Last application day: 2019-01-15
Location: Hallstavik/Hallsta pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Examensarbete - Styrsystem, Hallstavik/Hallsta pappersbruk
2018-10-26 Våra maskiner styrs av olika PLC-system och ny teknik öppnar hela tiden för nya, effektivare och säkrare arbetssätt. I dagsläget samlas information från givare in och presenteras på skärm för operatör...
Last application day: 2019-01-15
Location: Hallstavik/Hallsta pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Examensarbete - Utveckling av handverktyg, Hallstavik/Hallsta pappersbruk
2018-10-26 Vid ett flertal tillfällen behöver processoperatörer på pappersbruket sprätta bort papper från pappersrullar. För att göra detta används ett sprättningsverktyg som är tillverkat i plast (tidigare fann...
Last application day: 2019-01-15
Location: Hallstavik/Hallsta pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Examensarbete - Lead management & Commercial Excellence, Norrköping
2018-10-24 På Holmen Papers centrala marknadsfunktionen inom Lead Management & Commercial Excellence har vi följande områden/frågeställningar: - Forecastability - measurement on how well a customer/business p...
Last application day: 2018-12-21
Location: Norrköping
Business area: Holmen Paper

Examensarbete - Marketing & Communications, Norrköping
2018-10-24 På Holmen Papers huvudkontor inom Marketing & Communications har vi följande områden/frågeställningar: - Marknadsanalys: Fokussegmenten book, retail och magazine från ett varumärkesperspektiv - ...
Last application day: 2018-12-21
Location: Norrköping
Business area: Holmen Paper

Examensarbete - Sales & Market Intelligence, Norrköping
2018-10-24 På Holmen Papers centrala marknadsfunktion inom Sales & Market Intelligence har vi följande möjliga exjobb: - Framtagande av prognosmodell för efterfrågan på grafiskt papper baserat på antaganden k...
Last application day: 2018-12-21
Location: Norrköping
Business area: Holmen Paper

Examensarbete - Utveckling av containerlogistik, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2018-10-16 Bravikens pappersbruk samarbetar idag med Norrköpings Hamn och Alltransport för containertransporter. För att säkerställa en flexiblare och effektivare logistik långsiktigt behöver vi nu undersöka möj...
Last application day: 2018-11-30
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden. 

Tel: +46 8 666 21 00  E-mail: info@holmen.com

  

Modern Slavery Act Transparency Statement

  

  • Login
  • Personal data
  • Cookies
  • Search

© Holmen Group 2018