Produktion - Fibermullstillverkning, Hallstavik/Hallsta pappersbruk
2017-11-17 Hallsta pappersbruk tillverkar fibermull av den restprodukt som blir av tillverkningen av papper. Vi behöver få fram analyser och metoder för hur vi ska kunna utveckla denna produkt.
Last application day: 2018-02-15
Location: Hallstavik/Hallsta pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Underåll - Förebyggande underhåll av elmotorer, Hallstavik/Hallsta pappersbruk
2017-11-17 Elmotorer är en förutsättning för processindustrin. Antalet och modellerna är många och underhållet utgör en stor kostnad. På vilket sätt säkerställs så hög till-gänglighet som möjligt? Hur utförs ett...
Last application day: 2018-02-15
Location: Hallstavik/Hallsta pappersbruk
Business area:

Logistik - Automatiserad planering av bilutlastning, Hallstavik/Hallsta pappersbruk
2017-11-17 Hallsta tillverkar ca 550.000 ton pappersrullar per år. Drygt hälften av dessa lastas på bil. Hantering och styrning av inkommande bilar samt förberedelser med framkörning av rullar till lastramp mm. ...
Last application day: 2018-02-15
Location: Hallstavik/Hallsta pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Logistik - Magasinsplanering, Hallstavik/Hallsta pappersbruk
2017-11-15 Hallsta har magasin för ca 18.000 ton pappersrullar. Under de senaste 10 åren har antalet order ökat kraftigt samtidigt som dessa har blivit mindre. Detta medför att antalet fack i magasinet inte har ...
Last application day: 2018-02-15
Location: Hallstavik/Hallsta pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Gallringsmetod, 15hp,
2017-10-23 Holmen Skogs mål är att revidera gällande riktlinjer för teknik- och metodval i gallring. Syftet med examensarbetet är därför att ta fram ett underlag för revison av Holmen Skogs nuvarande riktlinjer...
Last application day: 2018-01-14
Business area: Holmen Skog
Vacancies by business area
Vacancies by location


Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden.

Tel: +46 8 666 21 00  E-mail: info@holmen.com

  

Modern Slavery Act Transparency Statement

  

  • Login
  • Cookies
  • Search

© Holmen Group 2017