Produktion - Fibermullstillverkning, Hallstavik/Hallsta pappersbruk
2018-04-10 Hallsta pappersbruk tillverkar fibermull av den restprodukt som blir av tillverkningen av papper. Vi behöver få fram analyser och metoder för hur vi ska kunna utveckla denna produkt.
Last application day: 2018-05-31
Location: Hallstavik/Hallsta pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Exjobb En hållbar plantproduktion genom energieffektivisering och förnyelsebara energikällor., Stockholm
2018-03-16 Holmens mål med examensarbetet är ett förslag som kan göra vår plantproduktion mer hållbar genom energieffektivisering och förnyelsebara energikällor. Syfte - Kartlägga anläggningarnas energiförbru...
Last application day: 2018-06-30
Location: Stockholm
Business area: Holmen Energi
Vacancies by business area
Vacancies by location


Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden. 

Tel: +46 8 666 21 00  E-mail: info@holmen.com

  

Modern Slavery Act Transparency Statement

  

  • Login
  • Cookies
  • Search

© Holmen Group 2018