Skogsaffärer på internet, 30 hp,
2016-10-13 Holmen Skogs affärsmodell bygger på ett heltäckande erbjudande till skogsägarna inom skogliga tjänster. Tjänsterna syftar till att göra skogägandet tryggt, enkelt och lönsamt. Köp och försäljning sker...
Last application day: 2016-11-30
Business area: Holmen Skog

Ökat kundvärde genom analys av information, 30 hp,
2016-10-13 Holmen Skogs affärsmodell bygger på ett heltäckande erbjudande till skogsägarna inom skogliga tjänster. Tjänsterna syftar till att göra skogägandet tryggt, enkelt och lönsamt. Köp och försäljning sker...
Last application day: 2016-11-30
Business area: Holmen Skog

Marknadsbearbetning av utbor, 30 hp,
2016-10-12 Holmen Skogs affärsmodell bygger på ett heltäckande erbjudande till skogsägarna inom skogliga tjänster. Tjänsterna syftar till att göra skogsägandet tryggt, enkelt och lönsamt. Köp och försäljning ske...
Last application day: 2016-11-30
Business area: Holmen Skog
Vacancies by business area
Vacancies by location


Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden.

Visiting address: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: +46 8 666 21 00   E-mail: info@holmen.com

  • Login
  • Cookies
  • Search

© Holmen Group 2016