Jämställdhet på Holmen Skog, 30 hp eller 15 hp,
2017-01-12 Holmen Skog arbetar just nu med att ta fram en strategi för ett aktivt jämställdhetsarbete. Arbetet utgår från Holmens gemensamma värderingar mod, engagemang. Vårt mål är att skapa en långsiktig och h...
Last application day: 2017-01-31
Business area: Holmen Skog
Vacancies by business area
Vacancies by location


Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden.

Visiting address: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: +46 8 666 21 00   E-mail: info@holmen.com

  • Login
  • Cookies
  • Search

© Holmen Group 2017