Holmen Skogs medarbetare planerar skogen

Planera ditt skogsbruk med hjälp av en skogsbruksplan

Långsiktig skoglig planering är grunden för ett aktivt och hållbart skogsbruk. Vi kan hjälpa dig och din familj att se er fastighets möjligheter.