Certifieringar

Skogscertifieringar är ett sätt att kontrollera att skogar sköts enligt standardiserade normer som tar hänsyn till miljö-, produktions- och sociala värden. Holmens skogsbruk är certifierat enligt PEFC™ och FSC® (FSC-C019863, FSC-C003047, FSC-C009819). Holmen Skog tillämpar också miljöledningssystemet ISO 14001.