Certifikat m.m. finns här

PEFC-licenskoder 

Holmen Skog AB

Skogsbruksorganisation

PEFC/05-31-32

 
Holmen Paper AB  - Bravikens pappersbruk och Hallsta pappersbruk

PEFC/05-33-134

Iggesund Paperboard AB 

PEFC/05-33-105

Holmen Wood Products AB

PEFC/05-32-55 

 

FSC®-licenskoder

Holmen Skog AB

FSC®-C019863
FSC®-C003047
FSC®-C009819
 
Holmen Paper AB - Bravikens pappersbruk och Hallsta pappersbruk

FSC®-C020071 
 
Holmen Wood Products AB - Bravikens sågverk, Iggesunds sågverk, Linghem sågverk, Bygdsiljum sågverk, Kroksjön sågverk och Martinsons Byggsystem AB

FSC®-C104016 
 
Holmen Mets AS

FSC®-C108777
 
Iggesund Paperboard AB

FSC®-C110018 
 
Iggesund Paperboard (Workington) Ltd 

FSC®-C008588 

Iggesund Forestry (UK) 

FSC®-C006796