Holmens skogsbruk är certifierat enligt PEFC™ och FSC® (FSC-ID). Holmen Skog tillämpar också miljöledningssystemet ISO 14001. Skogscertifieringarna är ett sätt att kontrollera att Holmens skogar sköts enligt standardiserade normer som tar hänsyn till miljö-, produktions- och sociala värden.


Holmen Skog innehar följande certifikat:

 • PEFC™ - Skogsskötsel
  Holmen sköter sina egna skogar i enlighet med den svenska PEFC-standardens krav.
 • PEFC™ - Gruppcertifiering
  Holmen har möjlighet att PEFC-certifiera privata skogsägare.
 • PEFC™ - Spårbarhet
  Holmen har rutiner för att spåra allt virke som köpts i Sverige till sitt ursprung. 
 • FSC® - Skogsskötsel
  Holmen sköter sina egna skogar i enlighet med den svenska FSC®-standardens krav.
 • FSC® - Spårbarhet
  Holmen har rutiner för virkets spårbarhet.
 • FSC® - Gruppcertifiering
  Holmen har möjlighet att FSC®-certifiera privata skogsägare.
 • ISO 14001
  Holmen Skog bedriver sitt miljöarbete i enlighet med miljöledningssystemet ISO 14001.

 

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019