Med en certifiering av din skog, enligt FSC® eller PEFC™, får du ett kvitto på att din skog sköts långsiktigt och uthålligt. Dessutom är certifierat virke allt mer eftertraktat. 


Intresset för certifierad skog ökar hos både industrin och bland konsumenter. FSC® och PEFC™ är två globala system med syfte att säkerställa ett uthålligt skogsbruk.

Certifiering av skogsbruk är ett långsiktigt åtagande som reglerar hur skogen ska skötas på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Holmens så kallade paraplycertifiering är ett enkelt sätt att ansluta din skog till FSC® (FSC-C019863) eller PEFC™.

 

Så här fungerar det

Genom ett avtal förbinder du dig att sköta skogen enligt certifieringskraven. En uppdaterad skogsbruksplan är ett krav vid certifiering. När du blir medlem i Holmens gruppcertifikat får du ett diplom som bevis på att du uppfyller de grundläggande kraven. Det kan ses som ett kvitto på det aktiva ställningstagande du gjort för ett hållbart skogsbruk. Holmens miljörevisorer följer upp att skogen sköts enligt certifieringskraven.

PEFC™ - Svenska PEFC™ är en del av ett internationellt system för certifiering av skogsbruk och produkter i efterföljande handelsled. PEFC™ står för "Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes"

FSC® - står för Forest Stewardship Council®.  FSC® verkar för ett miljöanpassat och ekonomiskt livskraftigt bruk av skogen.


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019