För att skapa friska och växtkraftiga plantor använder Holmens plantskolor utvalt frö, organiskt gödselmedel och beläggningsskydd av vax. Det ger dina plantor bästa möjliga start på hygget och de framtida träden bra rötter.


Varje år odlar Holmen drygt 35 miljoner plantor av gran och tall som följs och kontrolleras noggrant under hela odlingssäsongen. Vi erbjuder plantor i tre olika storlekar som alla kan levereras med beläggningsskydd av vax mot snytbaggeangrepp:

  • Starpot 120 - marknadens största täckrotsplanta. Starpot 120 är en stor och robust tvåårig planta som inte kan inte jämföras med någon annan på den svenska marknaden. Den är Holmens huvudalternativ på egna marker i södra Sverige, där den lämpar sig väl med sin goda konkurrensförmåga och snabba etablering.

  • Starpot 90 - används med fördel vid plantering i Mellansverige och på mindre bördiga marker i södra Sverige. Den passar även i de norra delarna av landet vid kompletteringsplantering. Starpot 90 är en kraftig ettårig tallplanta eller tvåårig granplanta, fullmatad med energi och gott om rötter i den relativt stora krukvolymen.

  • Starpot 50 - lämpar sig mycket väl i alla slags planteringar i de norra delarna av landet. På normal skogsmark är detta Holmens huvudalternativ på de egna markerna i norr. Denna ettåriga eller ett-och-ett-halvt-åriga planta har en bra stambasdiameter tack vare att den, liksom våra andra plantor, får gro i förgödslad torv och därefter gödslas med arGrow®.

Rötterna är huvudsaken

Alla Holmens plantor kommer från förädlade frön från utvalda träd. Plantans rötter ska ta upp näring och vatten och förankra det framtida trädet. Vi lägger därför stor vikt vid att plantorna ska ha en bra rot. Det egenutvecklade systemet Starpot gör det framtida trädet motståndskraftigt mot stormar genom välformade rotsystem och gödselmedlet arGrow® ger större andel finrötter än konventionellt odlade plantor.

Hållbart snytbaggeskydd

Det största hotet mot en plantas överlevnad är snytbaggen. Holmens plantor kan behandlas med ett elastiskt vax som skyddar mot angrepp samtidigt som det tillåter plantans stam att växa utan att vaxet spricker upp under första säsongen. Holmen använder vaxade plantor i hela södra och mellersta Sverige, samt längs hela Norrlandskusten och tio mil in i landet.

Beställa plantor

Vi råder dig gärna i ditt val av plantor och hjälper dig att beställa. Kontakta någon av våra virkesköpare för att få hjälp.


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019