De senaste 1,5 åren har deltagarna i samverkansprojektet Autoplant arbetat fram ett antal dellösningar som tillsammans kan användas för att markbereda och plantera autonomt. Målet är en bättre arbetsmiljö samt minskad klimat- och miljöpåverkan.

I september genomförde projektdeltagarna ett lyckat försök att testa en självkörande skogsföryngringsmaskin. De olika dellösningarna integrerades då på Luleå tekniska universitets autonoma forskningsplattform. Testet genomfördes på ett hygge utanför Bräcke.

Stort tekniksprång i föryngringsarbetet

Holmens skogsskötselchef Olov Norgren deltog i Autoplants slutseminarium i november och berättar så här om projektet:

– Föryngringsarbetet på Holmen, liksom för övriga Skogssverige, står inför en stor utmaning att i framtiden kunna säkra återväxten med hög kvalitet och till rimliga kostnader. Vi får allt svårare att rekrytera kvalificerade plantörer och kostnaderna stiger. En annan utmaning är att utföra markberedningen utan onödigt stor markpåverkan.

I projektet Autoplant testades den senaste tekniken med målet att utföra både markberedningen och planteringen maskinellt och autonomt, det vill säga maskinen navigerar själv på hygget, identifierar lämplig planteringspunkt och utför sedan markberedning och plantering direkt utan mänsklig inblandning och med minimal markpåverkan.

– Det innebär förstås ett stort tekniksprång i föryngringsarbetet. Mycket utveckling och testning återstår innan metoden kan tillämpas i praktiken. Projektet har ändå levererat det som avsågs, genom att visa att de olika delarna kan fungera tillsammans, säger han.

Vad har varit Holmens bidrag i projektet?

– Holmen har ingått i styrgruppen och även genomfört ett deltest i autonom leverans av plantor till hygget med hjälp av drönare.

Hur tror du att vi på Holmen kan ha nytta av forskningsprojektet?

– Resultaten från projektet kan även användas i andra utvecklingsspår, såsom Holmens satsning på planteringsmaskinen Plantma X. Det handlar till exempel om automatisk plantplockning från plantskolans kassetter till planteringsmaskinen och hur olika sensorer kan användas för effektivare körning på hygget.

Projektet löper ut i februari 2023, vad händer sedan?

– Nästa steg i utvecklingen av en planteringsrobot blir att tillverkare, såsom Bracke Forest, kan söka forskningsmedel för att utveckla en maskin för kommersiellt bruk, avslutar Olov Norgren.

Idag finns ännu ingen helt autonom planterings- och markberedningsmaskin på marknaden. Däremot har Holmen som första svenska skogsbolag köpt in den kombinerade markberednings- och planteringsmaskinen Plantma X.

Läs mer om drönarprojektet

Läs mer om Plantma X

Läs mer om Autoplant