– Att bära ut plantor till hygget är ett tungt och tidskrävande arbete. Vi behöver därför hitta andra sätt att jobba. Vi hoppas att drönarprojektet ska leda till att vi får en bättre arbetsmiljö, en effektivare plantering och att det blir enklare att rekrytera skogsvårdspersonal när tunga arbetsmoment kan automatiseras, säger skogsbrukschef Jan Åhlund.

Holmen Skog har även tidigare använt sig av drönare, men då främst i syfte att samla information. Nu har utvecklingen av drönare kommit så långt att de klarar av att bära tyngre laster.

– Det finns många användningsområden för lastbärande drönare. Holmen har med sina insikter i hur skogsbruk kan förbättras och effektiviseras hittat ett riktigt spännande case, där drönartekniken kan göra väldigt stor nytta. Vi är mycket glada åt att kunna bidra med vår teknik i detta samarbete och ser fram emot den fortsatta utvecklingen fram till en robust kommersiell transportlösning för flygande skogsplantor, säger Elof Winroth, vd på Nordluft.

Elof Winroth, vd Nordluft, och med Jan Åhlund, skogsbrukschef Holmen,
under testerna. Foto: Leif Wikberg.

Idag lastar en person drönaren som flyger bort till hygget och lastar av plantorna autonomt. Drönaren kan flyga två kassetter åt gången. Målsättningen är att planttransporten ska kunna bli helt autonom i framtiden.

Holmen Skog och Nordluft testar tekniken i sommar med en eller ett par entreprenörer. Förhoppningen är att vi ska kunna använda tekniken med en bredare tillämpning från och med nästa säsong.


Se film om testet med drönare