På Holmens marker utanför Björna och Bredbyn, nordväst om Örnsköldsvik, används den kombinerade markberednings- och planteringsmaskinen Plantma X. På lämpliga platser är den ett alternativ till traditionell manuell plantering.

Förare från Forsbergs Bygg & Anläggning och Magnus Thor AB har under våren utbildats för maskinen.

– Den känns väldigt spännande att köra. Maskinen gör att det går att återbeskoga direkt efter skörd och att återbeskogningen går snabbare, säger Rickard Arnström från Forsbergs Bygg & Anläggning.

Holmen har testat maskinen sedan sommaren 2021 och i februari 2022 tecknade Holmen, som första svenska bolag, avtal med maskintillverkaren Plantma om att köpa en maskin.

Olika system för maskinell plantering har testats i många år, men har tidigare inte presterat lika bra som skickliga manuella skogsvårdsarbetare. Först nu bedömer Holmen att tekniken är mogen för mer operativ utveckling.

Maskinen använder olika system för att på ett skonsamt sätt plantera olika typer av plantmaterial med ett bra resultat. Genom att göra två moment med samma maskin minskar kostnaderna, samtidigt som konceptet gör det möjligt att köra under mörker och förlänga planteringssäsongen. Tekniken skapar också förutsättningar för att se var plantorna satts och hur många.

– Holmen satsar på den här maskinen för att vi vill ha en tightare återväxtkedja. Genom att markbereda och plantera i samma steg får vi igång ny skog snabbare, säger Sara Nilsson, verksamhetsutvecklare Skogsvård på Holmen Skog.

Se film om Plantma X