Kunskapsskogar

Skogar för att samla in och sprida kunskap

Holmens kunskapsskogar

Holmens kunskapsskogar är mark som vi utsett specifikt för att samla in och sprida kunskap om skogen. Varje landskapsavsnitt är utvalt på grund av dess specifika biologiska förutsättningar.

Det är också vårt sätt att visa att hållbart skogsbruk kan bidra till tillväxt och samtidigt öka den biologiska mångfalden i skogen. För ansvarsfullt skogsbruk handlar inte om att leva av skogen – det handlar om att leva med den.

En skog − ett tema

Varje kunskapsskog har ett tydligt tema en särskilt intressant eller unik naturtyp med höga naturvärden som skapas, bevaras och förstärks som en del i vårt naturvårdsarbete.

En kunskapsskog ska omfatta minst 200 hektar landareal, där minst 50 procent av den produktiva marken utgörs av arealer med naturvårdsklassning. Holmen kommer över tid utveckla flera kunskapsskogar med olika teman.

Ansvarsfullt och långsiktigt

En del av någonting större

Kunskapsskogarna är en del av Holmens arbete för hållbart och ansvarsfullt skogsbruk. Läs mer om vad vi gör för att odla och bruka våra skogar på ett hållbart sätt.

Så brukar Holmen skogen

Kunnådalens kunskapsskog

Här möts känslan av vildmark med rika kulturmiljöer. I Kunnådalen väster om Örnsköldsvik vill vi framhäva markernas fantastiska historia och höga naturvärden.

Läs mer om Kunnådalen

Vi är långt ifrån klara

Fler kunskapsskogar är på gång...