Vill du plocka svamp en vacker höstdag eller åka skidor genom ett gnistrande vinterlandskap? Väljer du ett liv på landsbygden eller att besöka ett skogsområde nära en stor stad? Oavsett vad är du alltid välkommen att besöka Holmens skogar. 


Att vistas i skogen är bra för både kropp och själ. Många svenska hjärtan klappar för friluftsliv och naturen spelar en viktig roll som motpol till stadsliv och stress. Hela Holmens skogsinnehav är tillgängligt för dig som vill komma ut i skogen tack vare Sveriges fantastiska allemansrätt, som är världsunik. Holmen uppmuntrar alla människor som vill, att besöka skogen - för ett rikare liv!

Skogens sociala värden är ett begrepp som används inom skogsbruket för att definiera de värden som är av social betydelse. Det är ett samlat begrepp för de upplevelser i skogen som påverkar människors livskvalitet. Begreppet inkluderar allt från en löprunda i ett elljusspår till att bosätta sig i en stuga i skogen.

Skog är den vanligaste miljön för friluftsliv. Såväl produktionsskogar som skyddade skogar används vid friluftsaktiviteter. Vissa av dessa skogar söker sig folk aktivt till, andra vistas folk i för att de råkar finnas i närheten. Skogssektorn har tagit fram gemensamma målbilder för god miljöhänsyn till friluftsliv och rekreation och god kommunikation med nyttjarna är grundläggande för all hänsyn till friluftsliv och rekreation. Därför ingår det i våra rutiner att inför våra skogliga åtgärder ta reda på vilka områden som är viktigast ur denna aspekt.

Om du vill lämna synpunkter på vårt skogsbruk är du välkommen att kontakta oss på Holmen Skog.

Under 2016 inkom ett 10-tal synpunkter som har hanterats enligt våra rutiner och som har lett till förbättringar av våra arbetssätt. Några exempel på områden där vi har tagit emot synpunkter är: identifiering av höga naturvärden, brist på information och kvarlämnat röjvirke.

 

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018