En räv kikar fram ur skogen. Foto: Lavenlay.

Holmens jakt och viltvård