Vind

Som skogsägare utgör stormskador en del av livet. Men det finns saker att göra – genom att sköta skogen aktivt kan du minska skadorna och med en försäkring kan du skydda dig ekonomiskt. Här får du råd.

Råd från våra experter

Så mildrar du stormskador i din skog

Att helt undvika stormskador går inte. Men med rätt skogsskötselåtgärder får fler träd en större chans att förbli stående.

Så gör du

Råd från våra experter

Avgörande skillnad med rätt försäkring

Att ha ett fullgott försäkringsskydd för din skog kan innebära en avgörande ekonomisk skillnad vid storm. Johan Litsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar, ger råd.

Läs mer

Skogsliv

Lugn i stormen

I vårt magasin Skogsliv med tema vind får du goda råd för att anpassa skogsbruket inför hårdare vindar.

Läs Skogsliv