När det blåser upp till storm är det för sent att som skogsägare göra något som kan mildra vindbyarnas framfart. Då är det bara att hålla tummarna för att förödelsen inte blir alltför stor. För den skogsägare som varit förutseende nog att förebygga eventuella stormskador är det väsentligt mycket lättare att sova vidare när vinden får fönsterrutorna att skallra.

Marita Edlund som är skogsskötselansvarig för Holmens skog och mark i Västernorrland och Jämtland konstaterar att det finns flera åtgärder som skogsägaren kan och bör vidta för att få skogen att stå emot stormen bättre.

– Att plantera rätt trädslag på rätt mark är en bra början, säger hon.

Att sedan röja ungskogen i rätt tid främjar utvecklingen och gör träden mer vitala. Det brukar vara dags att ta fram röjsågen mellan fem och tio år efter planteringen, då de stammar som lämnas hunnit bli två till tre meter höga, något högre i södra Sverige.

– Börjar man senare blir det tungt att röja, med ökad risk för snöbrott, varnar Marita Edlund. Det är också mer ekonomiskt fördelaktigt att röja tidigt.

Tidig gallring är också viktigt. Då svarar träden bättre. Med mer utrymme fördelas tillväxten på färre och starkare träd, med större trädkronor och bättre rotsystem, vilket gör att de står stadigare och klarar oväder bättre. En första gallring görs lämpligen när träden är tolv till fjorton meter höga, en andra gallring när de vuxit ytterligare ett par meter.

Ett gott råd är även att inte vänta för länge med att slutavverka. Tänk på att nyupptagna hyggeskanter är extra vindkänsliga.

– Skörden bör man planera med terrängen i åtanke och undvika en lång rak vägg av träd i vindriktningen, säger Marita Edlund.

När en kraftig storm väl passerat är det viktigt att skaffa sig en överblick av skadeläget. Men den som inte har utbildning och erfarenhet ska inte ha bråttom med att ge sig på att ta hand om stormfälld skog – det är ett av de farligaste arbeten som finns. Marita Edlunds råd är i stället att låta någon med rätt maskiner och kunskap göra jobbet.

– Ta kontakt med en skogsrådgivare, till exempel med oss på Holmen, eller en entreprenör för att få hjälp att röja upp i skogen, säger hon. Och kontakta försäkringsbolaget innan arbetet påbörjas.

Text: Mats Wigardt