Antalet stormskador på skog varierar mycket mellan åren. I värsta fall, som vid stormarna Gudrun, Per eller Alfrida, kan detta innebära att hela skogsskiften förvandlas till ett inferno av rotvältor och stormfällda träd.

Att helt skydda skogen mot skador som uppstår är inte möjligt. Men med rätt försäkringsskydd och genomtänkta skogsbruksmetoder går det att säkra en stor del av värdet när vinden ökar. Det gäller därför att lusläsa hur och vad försäkringen ersätter.

– Av tradition väljer man själv omfattning på försäkringen, säger Johan Litsmark. Brand ingår i grundskyddet, det vanliga är att det behövs en tilläggsförsäkring som inkluderar stormskador.

Han rekommenderar skogsägaren att alltid teckna en komplett skogsförsäkring. Det handlar om stora summor som annars kan gå förlorade. En premie kan ligga på mellan 20 och 60 kronor per hektar och år, med lägre premie i norr och dyrare i landets södra delar. Skillnaden beror på faktorer som ger högre risker i söder, som fler stormar, större andel gran, högre träd, mer nederbörd och att tjälen sällan får i söder.

Av samma skäl brukar det också vara skillnad på den undre gränsen då ersättning utgår. I norr krävs 50 kubikmeter inmätt virke från skog som drabbats av storm, i Mellansverige är gränsen satt till 100 kubikmeter, i söder är siffran 150 kubikmeter.

– I takt med att klimatet blir varmare ser vi att antalet stormar i norr blir fler, konstaterar Johan Litsmark. Man kan därför förvänta sig att siffrorna kan komma att korrigeras.

Men även om försäkringsskyddet är viktigt vill han samtidigt understryka att utbytet av skogen alltid är högre om den får växa färdigt. Det gäller alltså för skogsägaren att tänka långsiktigt och vidta åtgärder som krävs för att minska riskerna.

– Inte minst med tanke på att extremvädren blir kraftigare bör skogen skötas med fokus på att förebygga att den skadas i förtid, säger Johan Litsmark.

Text: Mats Wigardt