Holmens pappersbruk i Norrköping ligger invid Bråviken på Malmölandet, vars gamla ekbackar utgör ett skyddat Natura 2000-område*. Vårt industriområde gränsar till detta Natura 2000-område och vi har höga naturvärden även innanför våra grindar med flera stora gamla ekar där läderbaggar och andra ovanliga arter trivs.

– Vi som jobbar här ser ofta både stora och små djur inne på vårt industriområde, så som rådjur, harar och fåglar. Vi har även havsörn som häckar in närheten vilket vi tycker är roligt, säger Leonard Dahlberg, miljö- och kvalitetsingenjör, Holmens pappersbruk i Braviken, Norrköping.

Läs mer