Största delen av Holmens skördade skog levereras till de egna sågverken och sågas till timmer som används till snickerivirke, till exempel fönsterkarmar, trappor och möbler, och konstruktionsvirke, såsom takstolar och altanerAtt virket kommer från just Holmens hållbart brukade skogar är viktigt för flera av våra kunder. En av dem är den danska fönstertillverkaren Idealcombi som har köpt trävaror från Holmen sedan företaget grundades i början 1970-talet. Jörgen Bonderup är inköpschef och berättar varför man varit Holmen trogen i närmare 50 år: 

En del i vår mission är att producera med respekt för naturen. Vi använder exempelvis enbart FSC®-certifierat trä från hållbart brukade skogar och arbetar bara med leverantörer som uppfyller våra miljökrav. Och det gör Holmen.  

Idealcombis högteknologiska anläggning ligger på Nordvestylland, knappt hundra mil från Iggesunds sågverk varifrån virket till de avancerade fönsterkarmarna som tillverkas här har sitt ursprung. Råvaran från Iggesunds sågverk är 100 procent spårbar och av högsta kvalitet tack vare sågverkets utvecklade teknik i hela produktionskedjan 

Färdiga fönsterkarmar

 Kvalitet och leveranssäkerhet är oerhört viktigt för oss, men också spårbarheten i råvaran, poängterar Jörgen. Genom Holmens certifieringar och kvalitetstämplade trävaror vet vi exakt varifrån virket kommer.  

Hur arbetar då Holmen för att gynna biologisk mångfald?  

Holmen eftersträvar att alla arter som lever i skogen ska kunna fortleva. Sedan många år arbetar vi därför aktivt och långsiktigt med naturvård som gynnar den biologiska mångfalden. Det innebär att vi främjar olika typer av skogsmiljöer och strukturer.

När vi brukar skogen sparas till exempel värdefulla skyddszoner runt vattendrag, sjöar och jordbrukslandskap som filtrerar vatten och erbjuder skugga. Avvikande, äldre och döda träd sparas. Vi genomför aktiva åtgärder som att kapa höga stubbar av levande träd som tillägg till de naturligt döda träden.

Eller att bränna skog för att skapa livsmiljöer för vissa arter. En del av Holmens skogsmark är helt undantagen från skogsbruk och används enbart för naturvårdsändamål. 


Tillbaka