När Holmens kartongbruk i Workington i England skulle växla över från fossila bränslen till biobränslen vände vi oss till jordbrukare i området. Tanken var att de skulle börja odla energiskog av pilträd för att komplettera de övriga biobränslen vi använde och fortfarande använder i vårt bruk.

Intresset var stort och programmet ”Grow your income” växer stadigt. Pilträden odlas för produktion av träflis som används för värme och kraftproduktion. Träden kan planteras på marker som ligger nära vårt bruk, vilket bidrar till en lokal energiförsörjning som är hållbar på lång sikt, samtidigt som det säkerställer en stabil inkomstkälla för jordbrukaren.

Energiskog vid Workingtons bruk

Fågelsång på köpet

Nu fylls betesmarker som avskogades för hundratals år sedan av energiskog som ger hållbar och förnybar energiförsörjning. Dessutom har satsningen skapat en ny intäktskälla för de lokala lantbrukarna.

- Jag har fått höra så oerhört många fina historier från de jordbrukare som odlar pilträd, om hur djur- och växtlivet frodas. En av de finaste var det äldre paret som har fått ett nytt kvällsnöje, att gå ut och ställa sig bland träden och lyssna till den fantastiska fågelsången, något de inte varit vana vid att höra på sina marker tidigare, berättar Johan Granås, hållbarhetsansvarig på Holmen Iggesund Paperboard.

Johan Granås

Pilträdet är hem för hundratals djurarter

Fördelarna med att odla just pilträd är många, allt från att förhindra jorderosion vid översvämningar till att vara barnkammare till en lång rad nyttiga djur och insekter som bidrar till jordbruket. Pilen är det träd som, efter eken, är värdträd till flest antal arter i England. Hela 266 olika insekter associeras till pilträdet.

En stor del av dessa arter är nyttoinsekter som bidrar till jordbrukarnas skördar genom att pollinera växter och äta skadeinsekter, till exempel nyckelpigan och nätvingar som äter bladlöss, larver och kvalster. I och med att antalet insekter ökar i och runt pilträden så ökar även antalet fåglar och smådjur, såsom sorkar, som i sin tur är tornugglans favoritmat.

Utöver att pilträdet räknas till ett av de träd som bidrar mest till den biologiska mångfalden så lagrar träden även koldioxid. Samtidigt möjliggör de för oss att producera hållbara och miljövänliga förpackningsmaterial med hjälp av förnybar energi. Detta är ett utmärkt exempel på hur vi odlar en hållbar framtid.

Tillbaka