Med ökad kunskap hoppas vi kunna bidra med åtgärder som förbättrar förutsättningarna för ål och andra fiskarter omkring våra vattenkraftverk och bruk.

Läs mer om projektet och hur vi arbetar för att stärka den biologiska mångfalden i alla våra led här! www.holmen.com/biologiskmangfald