Närbild på en såg

Våra sågverk

Alla sågverk är certifierade för spårbarhet, miljö och kvalitet. Du som kund kan känna dig trygg med att vi levererar produkter som är hållbara ur alla aspekter.

Våra tre moderna sågverk gör Holmen Timber till en komplett leverantör av trävaror med konstruktions-, snickeri- och emballagevirke. Sågverkens placering med närhet till hav, järnväg och väg innebär effektiva transportlösningar till våra kunder som till största del finns i Skandinavien, Storbritannien, övriga EU, Mellanöstern och Nordafrika. 

Den höga tekniska nivån, med bland annat en av världens snabbaste hyvlerier på Bravikens sågverk, leder till utökad vidareförädling och möjliggör produktutveckling med starkt fokus på optimering av virkesegenskaperna i stocken så att det passar slutkundens produkt. I samarbete med kunderna utvecklar vi sönderdelning och torkning för att minimera spill och maximera kundnytta. 

Biokombinat

Iggesunds sågverk och Bravikens sågverk bildar kombinat med intilliggande kartong- och pappersbruk. Det betyder att alla delar av råvaran tas tillvara i ett kretslopp där flis från sågverken blir råvara i massaproduktionen och restprodukterna blir biobränsle som ger energi och fjärrvärme. Ångan från bruken används till sågverkens torkningsprocesser. Läs mer.