- Martinsons och Holmen är väldigt lika och att vi nu samlar oss under ett gemensamt varumärke är ett kvitto på att sammanfogningen av våra verksamheter har gått mycket bra, säger Johan Padel, affärsområdeschef för Holmen Trävaror.

Även Olov Martinson, en av de tidigare ägarna i Martinsons och nu platschef vid anläggningen i Bygdsiljum, menar att tiden är mogen. 

- Jag har givetvis många känslor och relationer till Martinsons, både en identitet och stolthet. Detsamma har många av våra medarbetare, men nu känns det naturligt att vi blir Holmen fullt ut. Vi har konstaterat att likheterna mellan organisationerna är många och anpassningarna få. Nu tar vi nästa steg i företagets historia genom att fortsätta bygga stolthet, nu under ny och gemensam flagg.

Martinsons – en del av Holmen
En viktig del av Holmens förvärv av Martinsons är verksamheten inom Martinsons Byggsystem, vilket innebär att koncernens erbjudande sträcker sig från förädling av virke från egna skogar hela vägen till avancerad husbyggnation i trä. Martinsons Byggsystem kommer att som en del av Holmen fortsätta att använda Martinsons varumärke, då det är starkt etablerat på den svenska byggmarknaden. 

- Att vi kan komplettera vårt goda renommé på marknaden med att hämta kraft ur Holmens varumärke är mycket positivt för oss. Där finns starka värden inte minst kopplat till hållbart skogsbruk och en cirkulär affär, säger Jesper Åkerlund, VD i Martinsons Byggsystem. Holmen står dessutom för kvalitet och pålitlighet på den globala trävarumarknaden så vi gynnas att vara en del av Holmen även ur det perspektivet. Tillsammans ska vi nu arbeta för ett ökat träbyggande och en större klimatnytta.