– Styrkorna hos Martinsons ska vi ta med oss och bygga vidare på. Den specialistkompetens, kvalitetsmedvetenhet, långsiktighet och det nytänkande som finns hos Martinsons ligger helt i linje med hur vi vill arbeta. Sammantaget blir Holmen en aktör med mycket stor bredd och djup kompetens inom trävaror och träbyggande, berättade Johan Padel, affärsområdeschef för Holmen Trävaror under ceremonin.

"Holmen är den stabila och långsiktiga ägare vi sökt"

Lars Martinson, Martinsons tidigare koncernchef

Vid invigningen välkomnade Martinsons tidigare koncernchef Lars Martinson de nya ägarna och överlämnade en symbolisk tränyckel till Johan Padel för att markera förändringen.
– Holmen är den stabila och långsiktiga ägare vi sökt. De har en kultur som liknar den vi byggt upp genom åren och har en vilja att fortsätta bygga vidare på och utveckla verksamheterna inom Martinsons. Med den samlade kompetens och styrka som finns i bolagen finns alla förutsättningar att ta stora kliv framåt i värdekedjan. Gemensamt kan vi skapa historia inom en viktig och hållbar framtidsbransch, framhöll Lars Martinson.

En trygg köpprocess för skogsägarna

En viktig del av affären handlar också om tillgången till råvara. Det är ett område där företagen sedan många år har etablerat ett nära samarbete.
– Vi har under många år samarbetat med Martinsons och utfört skogsvårdsarbeten åt Martinsons kunder. Som en av Sveriges största virkesköpare har vi en trygg köpprocess för skogsägarna. Jag tror också att många vill vara en del av den vidareförädling och de träbyggande som Martinsons står för, förklarade Sören Peterson, affärsområdeschef Holmen Skog.