– Vi har en lång historia med Martinsons och Holmen. För oss är virket helt centralt i det vi gör. Anledningen till att vi kan erbjuda en produkt som är hälften så klimatbelastande jämfört med bostadshus med stål- och betongstomme, är att vi bygger med trästomme, berättar Annica Lindbäck, delägare och hållbarhetschef hos Lindbäcks.

Virket till Lindbäcks hus kommer från skogarna i Västerbotten och trästommarna tillverkas på Holmens sågverk i Kroksjön utanför Skellefteå, med närhet till den egna husproduktionen på Haraholmen utanför Piteå. Annica understryker hur viktigt det är för dem att samarbeta med lokala leverantörer såsom Holmen, och att veta varifrån virket kommer. Men det är inte den enda anledningen till att de väljer Holmen som leverantör.

– För oss är det lika viktigt att ha en god relation till en inlyssnande leverantör, någon som tar våra behov i beaktande och som är flexibel. Trygga leverantörskedjor är något som blir allt viktigare i framtiden, inte minst med anledning av alla krav från EU.

Nya EU-direktiv, till exempel om stockarnas spårbarhet*, skapar stor osäkerhet i branschen, enligt Annica.

– Det är många frågor som vi funderar kring just nu, med anledning av de nya regelverken. Då är det extra viktigt med en trygg och kunnig leverantör som Holmen.

Lindbäcks är inte den enda kund som har funderingar kring nya krav som kommer från flera håll. Daniel Almelind, Key Account Manager på Holmen Trävaror, bekräftar att många kunder hör av sig.

– Vi på Holmen följer de krav som finns på ett hållbart skogsbruk och är med i utvecklingen av framtida krav. Det ska våra kunder känna sig trygga med.

Som industriell byggare har Lindbäcks relativt långa serier i sin produktion och de försöker minska mängden spill i sin verksamhet, som ett led i sitt hållbarhetsarbete. De vill använda i princip allt virke de beställer. För att klara det på ett klokt sätt är dialogen med leverantören väldigt viktig, menar Annica:

– Dialogen med Holmen är helt avgörande. Att få respons på funderingar och lyssna på våra behov – det är Holmen jätteduktiga på!

 

*EUDR står för ”EU Deforestation Regulation” eller EU:s avskogningsförordning. Syftet är att hindra att produkter och varor som är kopplade till avskogning och försämring av skog importeras till eller exporteras från EU.