– Investeringarna innebär en ordentlig modernisering och gör att vi kan ta ett viktigt steg i vår utveckling, säger Magnus Malmström, platschef vid Iggesunds sågverk. 

Den nya torkanläggningen kommer att stå färdig i början av nästa år. Det handlar om en så kallad kanaltork som är väsentligt energisnålare än de gamla kammartorkarna som den delvis kommer att ersätta. Den ökade torkkapaciteten (från 400 000 m3 till 500 000 m3 på årsbasis) kommer framför allt att användas till nedtorkade trävaror för snickeriindustrin. 

Ställa om produktutbudet

– På det här sättet kan vi förändra utbudet mot marknader vi vill växa på och kunder vi vill växa med. Vi kommer att kunna öka andelen industriträ, det vill säga fönster- och golvprodukter samt paneler gentemot den skandinaviska marknaden. Industriträ har en högre och stabilare lönsamheten över tid, än de mer standardbetonade produkterna, förklarar Magnus vidare.

Samtidigt stängs den äldsta torkbyggnaden ned och ersätts av den nyaste torktekniken som kräver mindre energi eftersom den bland annat bygger på värmeåtervinning av frånluft.

– Sedan snart ett halvår har det varit full fart på det expanderande sågverksområdet. Fram tills nu har det mest varit fråga om gräv- och schaktarbete för att kunna förbereda för det byggföretag som snart kommer att börja påla och gjuta. Därefter väntar arbetet med att börja bygga själva torkbyggnaden, berättar projektledaren Mattias Forslund.

Han tillägger att en annan viktig fördel med den nya torken är att man kan blanda olika dimensioner i de totalt 10 olika torkzoner som finns, vilket både effektiviserar processen och även ger arbetsmiljömässiga vinster.

Buffertzoner skapar bättre arbetsmiljö

– Tack vare de nya buffertzonerna som kommer att finnas i anslutning till torken blir det ett lugnare tempo och ett mer fokuserat arbete för truckförarna. Dessutom blir hela arbetsmiljön säkrare eftersom vi lägger om trafiken, förklarar Mattias.

Tidigare har det funnit tolv korsningar där lastbilar och truckar kunnat mötas inne på området. Nu försvinner dessa då lastbilarna kör i en cirkel runt om istället. Och eftersom just kollisioner mellan truckar och lastbilar stått för cirka 25% av alla tillbud blir säkerheten betydligt högre framåt.

Magnus vill även lyfta fram det mycket goda samarbete som hela tiden funnits med närboende, och inte minst Iggesunds bruk.

– När det gäller bruket har vi hela tiden haft en god dialog där vi bland annat gjort gemensamma riskanalyser för att det ska bli optimalt för båda parter. Och även när det gäller boende har responsen övervägande varit positiv.

Mycket positivt på gång

Förutom investeringen i ny tork och markinvesteringar för lagerytor i samband med expansionen, kommer även en viktig uppgradering av såglinjen att ske under ett förlängt höststopp.

Två profilerare kommer att bytas ut vilket förbättrar produkt- och fliskvaliteten, sågutby­tet och produktiviteten. Och på sikt ser Holmen även över möjligheten att komplettera sågverket med vidareförädling, främst genom ett hyvleri. Mycket positivt är alltså på gång på Iggesunds sågverk.

– Sammantaget ger dessa satsningar en stor framtidstro. Det som står för dörren kommer att säkerställa att vi även fortsatt kan bidra till en hållbar värld genom produktion av klimatsmarta produkter på ett konkurrenskraftigt sätt, avslutar Magnus.

 

Fakta om torken:

Den nya torkanläggningen är en så kallad kanaltork. Det är en TC Tork modell 10x3x2 från Valutec i Skellefteå. Den är väsentligt energisnålare än de gamla kammartorkarna. Dessa är från 1991och är i slutet av sin tekniska livslängd. Med den nya kan sågverket ställa om sitt produktutbud och nå högre intäkt till lägre kostnad. 

Kanaltorken har tvärcirkulation och består av 10 zoner med 3 paket i bredd och två paket på höjden, det vill säga totalt 60 paket inne i torken. Med denna kommer det att gå att torka mer energieffektivt och få bättre torkresultat. 

Nedtorkade produkter

Används i inomhusmiljö. Det kan vara till exempel massiva trägolv, innepaneler, fönsterprodukter och för möbeltillverkning. Holmen Trävaror vill växa på dessa marknader. 

Medan exempelvis en ytterpanel på ett hus har en fuktkvot på 18 procent (skeppningstorrt) måste fuktkvoten vara betydligt lägre för produkter som används inomhus. 

Några exempel:

  • Massivt trägolv, innepaneler och till möbler: 8 procent (tar dubbelt så lång tid att torka som skeppningstorrt).
  • Fönsterprodukter: 12 procent