Holmen Trävarors limträaffär ska nu växa ytterligare. Genom att inrätta en kaputrustning och ett distributionslager vid Bravikens Sågverk blir leveranstiderna till kund kortare samtidigt som transportkostnaderna och klimatavtrycket minskar. Målet är att öka försäljningen av limträ till kunder i södra Sverige.

Holmen har i och med förvärvet av Martinsons 2020 en betydande marknadsandel för limträ på den svenska marknaden.

Genom en investering i kaputrustning och ett distributionslager vid Bravikens Sågverk kommer Holmen Trävaror att stärka sitt utbud till bygghandeln med standardlängdsbalk och exaktkapad lagerbalk. Idag kapas all sådan balk i Bygdsiljums Sågverk i Västerbotten. Satsningen innebär att de volymer som ska levereras till mellan- och södra Sverige kommer att transporteras till Braviken där de kapas till rätt längd för att därefter levereras ut till kunderna.

– Genom att kunna kapa balken i Braviken får vi snabbare leverans till kund, mer kostnadseffektiv logistik och minskad miljöbelastning tack vare effektivare transporter, säger affärsområdeschef Johan Padel.

Kap- och traversutrustning liksom distributionslagret kommer att inrymmas i en oanvänd lagerbyggnad i anslutning till Bravikens Pappersbruk vilket kommer att skapa ett effektivt flöde.

Fakta

  • Målsättningen är att öka försäljningen av limträ och spara
  • Utrustningen planeras att installeras under 2023

För mer information:
Johan Padel, johan.padel@holmen.com, 070 214 82 44