En storsatsning på ny timmersortering och nytt hyvleri flyttar Iggesunds Sågverk in i framtiden. Tillsammans med de investeringar som nyligen skett på såglinjen och med ny tork tar anläggningen formen av ett toppmodernt sågverk.

Holmens investeringar i Iggesund understryker den strategiska inriktningen för att utveckla trävaruaffären och bidra till den gröna omställningen när sågverkets produktion samtidigt kommer att öka med 20 procent när allt är på plats.

– Detta gör att vi kan ta nästa steg i vår utveckling. Holmens kontinuerliga satsningar kombinerad med vår lokala tradition av att jobba tillsammans lägger grunden för vår fortsatta framgång, säger platschefen Magnus Malmström.

Uppstart av timmersortering och hyvleri är planerad till hösten 2023, och när detta är på plats beräknas kapaciteten kunna öka till drygt 450 km3 per år att jämföra med dagens 380 km3 när full effekt väntas nås i slutet av 2024. Moderniseringen möjliggör också att snickerifuru av lägre kvaliteter kan ersättas av konstruktionsvirke i både gran och furu. Detta kommer att höja förädlingsvärdet och förbättra marknadsmixen då en större andel av produktionen kan säljas till skandinavisk bygghandel.

– Investeringen visar hur viktig trävaruaffären är för Holmen. Sågverken är navet i koncernens cirkulära affär och utgör en viktig dimension av strategin att äga och förädla skog, säger Johan Padel, affärsområdeschef för Trävaror.

– Mycket förarbete påbörjades för flera år sen men nu går vi in i ett skarpt läge. Nu måste vi gå igenom både små och stora detaljer för att få ihop det hela, säger projektledaren Mattias Forslund.

Nyligen stod även den nya TC­-torken klar. Tack vare denna kommer det att gå att torka mer energieffektivt, få bättre torkresultat och dessutom kunna torka mer volymvirke än med de gamla kammartorkarna.

Stefan Ehnebom, torkansvarig i Iggesund, är mycket förväntansfull kring vad den nya TC-­torken kommer att bidra med:

– Den största vinsten kommer att vara hög nyttjandegrad, det vill säga så gott som inga väntetider mellan färdigtorkat och att torken kan startas igen med nytt innehåll.

Dessutom har arbetsmiljön blivit säkrare då trafiken genom området lagts om.

– All extern trafik, huvudsakligen till och från utlastningen, är nu hänvisad till andra vägar. Det är en stor fördel, säger Stefan.

Hösten 2021 togs även nya profilerare på såglinjen i bruk. Detta har inneburit en väsentlig modernisering och har gett förbättringar av både produkt­ och fliskvalitet, sågutbyte samt produktivitet. Moderniseringen av såglinjen innefattade även förbättrad struktur av kraftförsörjningen för stegvis utveckling framåt.

 

Fakta om satsningen i Iggesund

Ny timmersortering och nytt hyvleri:

Planerad driftstart: Hösten 2023. Full kapacitet om 450 km3 per år väntas nås mot slutet av 2024.

 

Ny torkanläggning:

Driftstart: Februari 2022.

 

Byte av profilerare på såglinjen:

Driftstart: September 2021.

Citat:
Magnus Malmström, platschef, Iggesunds Sågverk:

”Holmens kontinuerliga satsningar kombinerad med vår lokala tradition av att jobba tillsammans lägger grunden för vår fortsatta framgång.”