– Genom att trafik flyttas från E4:an till tåg så minskar koldioxidutsläppen. Dessutom får verksamheterna runt Skellefteå och i inlandet ett bra och närmare alternativ till hamnarna på östkusten, vilket kommer att göra inlandsverksamheterna mer konkurrenskraftiga. Vi ser det som en stor fördel för hela regionen att vi kan utnyttja terminalen till mer än bara rundvirkestransporter, säger Johan Karlsson, virkeschef på Holmen Skog.

Från årsskiftet kommer Bastuträskterminalen att vara tillgänglig för fler företag som vill transportera råvara och färdiga produkter till och från norra Västerbotten med tåg. Omlastning av containrar och trailers till tåg kommer då att göras på terminalen. Utbyggnaden sker med stöd från Naturvårdsverket genom Klimatklivet och Europeiska unionen – NextGenerationEU.

– Denna logistikkedja är ett bra alternativ till mindre, så kallade feeder hamnar, och ger en stor CO2-besparing för företag som väljer att nyttja denna lösning. Vi kommer dessutom att bli mycket tidseffektiva. Teoretisk sett kan ett bolag lämna in sitt gods och 48 timmar senare är godset ombord på ett oceanfartyg som rör sig ut i världen, säger Per Rud-Petersen, chef för Holmens terminal i Bastuträsk.

Det är Holmen tillsammans med Träfraktkontoret (TFK) i Göteborg som står bakom lösningen där containrar stuvas på terminalen och fraktas med tåg till Göteborgs hamn två gånger i veckan året om.

Holmen Trävaror är först ut att nyttja denna klimatsmarta logistiklösning via Bastuträskterminalen för att kunna exportera sina produkter till hela världen och därmed göra en markant CO2-reducering i transportleden

– Vi är väldigt glada att vi lyckats hitta ett bra samarbete inom Holmen och med Träfraktkontoret kring Bastuträskterminalen. Lösningen kommer att säkerställa ett jämnare logistikflöde ut från våra sågverk och dessutom sänka våra fraktkostnader, men särskilt glada är vi för att vi kan minska vår klimatbelastning, säger Niklas Wiggh, produktchef på Holmens sågverk i Bygdsiljum och Kroksjön.