När samhället ställer om väntas träbyggandet skjuta i höjden – bokstavligt talat. Ett exempel på framtidsinriktat storskaligt träbyggande är Sara kulturhus i Skellefteå, som uppmärksammats globalt som ett grönt landmärke att inspireras av.  

Som vid allt byggande uppstår dock spill även vid träbyggande, exempelvis vid håltagning för fönster och trappor. Det vanliga är att spillet bränns – men hur skulle det vara om det i stället förädlades enligt det cirkulära tänkandet?

Förädling i stället för förbränning

Tillsammans med Holmen Trävaror och White arkitekter startade Industridesignprogrammet vid högskolan i Gävle i höstas en kurs vars syfte var att - med Sara kulturhus som inspiration - redan vid ritbordet kunna skapa mervärden av KL-spill som annars skulle eldas upp. 

Under kursen fick studenterna ta fram modeller och koncept för nya produkter som ska hjälpa arkitekter, som skapar byggnationer i trä, att erbjuda nya cirkulära affärsmöjligheter. 

Resultatet var avsett att presenteras på Stockholm Furniture & Light Fair i Stockholm i början februari, men fick på grund av pandemin live-sändas som ett digitalt event på Instagram. 

– Jag är mycket imponerad av slutresultatet. Samtliga presentationer är goda exempel på hur spill kan förädlas till olika innovativa produkter, säger Rauni Seppänen, senior projektledare på Holmen, som varit drivande i projektet.

Besök i Bygdsiljum

Tidigt under kursen genomförde studenter och representanter från White Arkitekter ett studiebesök i Bygdsiljum och fick en guidad tur av Joakim Söderström, produktionsledare, KL-Trä.

– Det var mycket roligt att se studenternas engagemang och intresse i en fråga som jag själv också tycker behöver belysas mer, säger Joakim som även försett högskolan i Gävle med KL-trä till de sammanlagt sex olika kreationer som skapats, säger han.

Johan Padel, affärsområdeschef Trävaror, ser initiativet som ett bra exempel på nytänkande:

– I Holmens cirkulära och hållbara affär försöker vi ta hand om all råvara från skogen. Det mesta av stockarna, som vi får in till sågverken, blir plankor och bräder och det som blir över, till exempel bark, flis och spån, används till pappersmassa, spånskivor och en stor del blir bioenergi. Vi uppmuntrar initiativ och innovationer som innebär att vi kan göra mer långlivade produkter även av det som inte blir huvudprodukter i vår process, vilket det här är ett fint exempel på.