Martinsons, som är en del av Holmen, lockade många besökare vid årets Trä- och teknikmässa i Göteborg där frågor som hållbarhet, cirkulära lösningar och det nya samhällsbyggandet i trä stod i fokus.

Vid Trä- och teknikmässan samlas representanter från näringslivet, politiken, leverantörsledet, akademin och offentlig sektor för att diskutera träets möjligheter och framtid. Årets mässa fokuserade bland annat på hållbarhet och cirkulära lösningar samt det nya samhällsbyggandet i trä. Det rimmade väl med Martinsons kundlöfte ”Värdeskapande expertis för en grön syn på framtiden”.

- Vi vill stärka relationerna med de som vill utveckla sitt träbyggande tillsammans med oss, säger Marie Kauma, Gruppchef sälj på Martinsons. Vi vill samtidigt stärka vår position som en av de främsta inom stommar i limträ & KL trä, men också vårt erbjudande inom konstruktion, projektledning och montage och vår erfarenhet av att hantera komplexa projekt.

Till Martinsons fina utställningsmonter sökte sig kunder i form av entreprenörer, arkitekter och konstruktörer men också slutkunder, fastighetsbolag, byggherrar och offentliga kommunala aktörer, liksom partners inom exempelvis konstruktion, ljud- och brandfrågor. I montern lyftes bland annat Sara Kulturhus fram genom en spännande AR lösning, de pågående bostadsprojekten Träkronan och Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg. Även Magasin X i Uppsala väckte stort intressen bland besökarna.