– I Sverige byggs en stor andel av nyproducerade byggnader och dess stommar i betong och stål, vilket är material som leder till stora fossila utsläpp. Genom att bygga mer med trä kan koldioxidutsläppen minska. Därför bör fler kommuner i Sverige ta fram strategier för ökat träbyggande, säger Sören Petersson, affärsområdeschef Holmen Skog.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) behöver kommuner vara ledande i arbetet att minska utsläppen av växthusgaser. Ett sätt att göra detta är att anta en strategi för ökat träbyggande.

118 av Sveriges 290 kommuner har besvarat en enkät om träbyggnadsstrategier från skogsbolaget Holmen. Av de svarande är det 37 kommuner som anger att de har antingen en träbyggnadsstrategi, ett politiskt beslut om att ta fram en sådan strategi eller ett annat styrdokument som innehåller mål för ökat träbyggande.

– Växande träd binder koldioxid. Ju snabbare träden växer desto mer koldioxid tar de upp. När träden skördas och blir till träprodukter fortsätter dessa att binda koldioxid. När ett trähus rivs kan träet återbrukas eller användas till fossilfri bioenergi, och därmed skapa värde på nytt, säger Johan Padel, affärsområdeschef Holmen Trävaror.

Läs hela pressmeddelandet här 37 kommuner i Sverige uppger att de har strategi för träbyggande | Holmen Skog