Vårt skogsinnehav

Här visar vi vårt skogsinnehav samt avsättningar

Holmens skogar

Holmen äger 1.3 miljoner hektar skog, varav drygt en miljon är produktiv skogsmark och 20 procent naturvårdareal. I kartan är Holmens skogar utmärkta som grågröna fläckar. Skogsmark som vi undantaget från skogsbruk och enbart använder för naturvård visas i rött. Vår verksamhet är organiserad i tre regioner - Nord, Mitt och Syd.

Läs mer om Holmens skogar

Läs mer om naturvård i vårt skogsbruk

 

På skogsindustrierna.se visar Holmen tillsammans med andra stora skogsbolag den skogsmark är undantagen från skogsbruk och som enbart används för naturvårdsändamål - våra naturvårdsavsättningar.

Se karta med skyddad skog i Sverige

 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon hos oss? 

Här hittar kontaktuppgifter