Hållbara skogar

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Tillsammans behöver vi minska utsläppen, öka mängden koldioxid som lagras från atmosfären och växla över från råvaror som är fossila eller kräver fossil energi till förnyelsebara råvaror. Här har skogen och skogsindustrin en viktig roll.

Ansvarsfullt och långsiktigt

Hållbart skogsbruk

Många intressen ska samsas i skogen - skogsbruk, rennäring, jakt och friluftsliv. Samtidigt är skogen livsmiljö för djur och växter. Holmen bedriver ett hållbart skogsbruk som balanserar dessa intressen. 

Så brukar Holmen skogen