I ett historiskt perspektiv har i stort sett all skog i Sverige brukats och skördats. Årligen skördas och återplanteras cirka 1 procent av den brukade skogen.


Varje år planterar Holmen mer än 30 miljoner träd. Det ger skogen en livscykel där det hela tiden finns skogsområden i olika åldrar, allt från nyplanterad till mogen att skörda. Holmen avverkar årligen cirka 85 procent av tillväxten, vilket innebär att våra skogar blir allt rikare på virke.

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019