Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

I ett historiskt perspektiv har i stort sett all skog i Sverige brukats och skördats. Årligen skördas och återplanteras cirka 1 procent av den brukade skogen.


Varje år planterar Holmen mer än 30 miljoner träd. Det ger skogen en livscykel där det hela tiden finns skogsområden i olika åldrar, allt från nyplanterad till mogen att skörda. Holmen avverkar årligen cirka 85 procent av tillväxten, vilket innebär att våra skogar blir allt rikare på virke.

 

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser