Vem som helst kan drabbas av demenssjukdom, psykisk ohälsa eller ett försämrat hälsotillstånd som gör det svårt eller omöjligt att ta hand om skog och mark. Jonas Jonsson, jägmästare och fastighetsmäklare på Areal, reder ut de nya möjligheterna.

Vad är framtidsfullmakt?
– Någonting som alla egentligen borde ha. En framtidsfullmakt gör det möjligt för någon annan att ta hand om dina tillgångar och fatta beslut för din räkning när du själv inte klarar av att göra det längre. Framtidsfullmakten fungerar som ett testamente, men träder i kraft innan du dör, exempelvis om du blir dement.

Vad kan skogsägare ha för nytta av en framtidsfullmakt?
– Inför ett generationsskifte kan det ta tid att få med alla på banan. Drar det ut på tiden går det att skriva en framtidsfullmakt som säger att generationsskiftet får fortsätta framåt även om personerna som ska lämna över inte längre är kapabla att ta egna beslut.
– Det kan även skrivas en framtidsfullmakt gällande hur skogen och fastigheten ska förvaltas och vem som ska förvalta dem. Säg att en skogsägare önskar att skogen ska skötas och brukas på ett visst sätt under tiden som skogsägaren fortfarande lever. Då kan en utomstående person utses för att se till att detta görs om ägaren inte längre skulle kunna göra det själv.

Vad är viktigt att tänka på?
– Skriv framtidsfullmakten innan det är för sent. Den måste skrivas innan det hänt framtidsfullmaktsgivaren något, precis som med ett testamente så skjuter många upp det för länge. Kom ihåg att det måste vara en person och inte en organisation som utses som framtidsfullmaktstagare.
– Framtidsfullmakten är formbunden. På samma sätt som med ett testamente ska det vara två samtidiga vittnen närvarande när den skrivs på. Dessa två ska vara medvetna om vad det är som personen skriver under och kunna garantera att det inte sker under tvång.

Det är bra att specificera hur det ska gå till när framtidsfullmakten ska börja gälla. Det är nämligen fullmaktstagaren som avgör när den ska träda i kraft. Om det är osäkert kan fullmaktsgivaren, hens familj eller fullmaktstagaren låta en domstol avgöra om framtidsfullmakten börjat gälla.
– Var så specifik som möjligt när framtidsfullmakten skrivs för att göra det enkelt för fullmaktstagaren. Ju klarare önskemål och direktiv desto lättare är det att följa framtidsfullmakten.

Text: Amanda Hjelm
Foto: Lotte Meijer