Generationsskifte

Att en yngre generation tar över fastigheten efter den äldre är inte ovanligt. Men för att övergången ska bli så smidig som möjligt finns det kunskap att lära och saker att förbereda. Börja prata om det i god tid.

Far och son Hermelin promenerar i sin skog

Inspireras av familjen Hermelins generationsskifte.

10 000 överlåtelser varje år

Cirka 40 procent av Sveriges skogsägare är pensionärer. 100 000 av skogsägarna är mellan 65 och 74 år, och 40 000 är över 75 år. Däremot är det förhållandevis ovanligt med skogsägare som är under 30.

För många är generationsskifte av fastigheten en högaktuell fråga. Varje år sker cirka 10 000 överlåtelser av jord- och skogsbruksfastigheter i Sverige, varav hälften sker i kommersiella transaktioner.

Möt våra leverantörer

”Skogen har fört oss samman”

Ett välplanerat generationsskifte kräver tid och engagemang. För östgötska familjen Hermelin började processen för över tio år sedan.

Läs deras berättelse

Det här gäller vid gåva och försäljning

Gåva
Sker överlåtelsen som gåva kan den kombineras med ett vederlag, i form av kontanter eller en revers från mottagaren. Det kan skapa rättvisa mellan syskon eller ge den överlämnande generationen ett finansiellt tillskott genom en månatlig ränta. Vederlaget vid gåva måste vara mindre än 85 procent av taxeringsvärdet året före som lagfarten beviljas, annars utgår en stämpelskatt på 1,5 procent av taxeringsvärdet. I annat fall betalas bara avgiften för lagfartsbytet, 825 kronor.

Försäljning
Vid en försäljning måste säljaren betala kapitalvinstskatt. Den är 27 procent för näringsdelarna – jord, skog och ekonomibyggnader – och 22 procent för privatbostad och tomt. Har fastigheten gått i arv i generationer så är den latenta skatten betydande eftersom det i stort sett inte finns något anskaffningsvärde att dra av. Totalt sett kan då kapitalvinstskatten uppgå till ungefär 25 procent av försäljningspriset för en jord- eller skogsbruksfastighet.

”Viktigt med uppdaterad skogsbruksplan”

En uppdaterad skogsbruksplan är en grundsten inför generationsskiftet och arbetet med att beräkna skogsfastighetens värde.
– Ta hjälp för att få separat rådgivning kring skogen och ekonomin, råder Cristofer Wallentin, virkesköpare på Holmen.

Det gäller också att vara i takt med de åtgärder som ska göras enligt planen, exempelvis planteringar, röjningar och att vägnätet är i ordning.
– Skogsbruksplanen är ett viktigt redskap för att få en uppfattning om virkesförrådet, tillväxten och övriga värden. Som till exempel hur mycket skog det finns som är möjlig att skörda och hur mycket som har olika naturvårdsrestriktioner, säger Cristofer Wallentin.

Hur gammal får en skogsbruksplan vara vid ett generationsskifte?
– Den kan vara ett par år, om man vet vilka skogsbruksåtgärder som gjorts under den tiden. En skogsbruksplan fungerar väl i tio år, men bör uppdateras årligen. Är man i andra halvan av planperioden bör man kontakta sin skogliga samarbetspartner och göra en uppdatering med en ny fältinventering.

 

LÄS MER OM SKOGSBRUKSPLAN