Kartanalysen omfattar norra Småland, Östergötland, Sörmland, Närke, Västmanland, Uppland, Gästrikland och södra Hälsingland. Precis som tidigare är kartan tillgänglig för alla, inte bara Holmens virkesleverantörer. Skogsägare som levererar till Holmen och har tillgång till den digitala tjänsten Min skog på webben och i appen kan dessutom se granbarkborrekartan som ett lager i sin skogsbruksplan eller detaljkarta.

– Vi är mycket glada att vi kan erbjuda den här servicen till så många av de skogsägare som har mark i områden där granbarkborren svärmar. Situationen är riktigt besvärlig på vissa håll. Bra då att Holmen kan underlätta för skogsägarna att hålla koll på sin skog, säger Anna Baglioni, regionchef Syd, Holmen Skog.

Bra verktyg för att hitta nya angrepp

Kartan är utvecklad av Holmen och bygger på satellitbilder och artificiell intelligens. Genom att validera datat i fält under vintern har Holmens medarbetare gjort karttjänsten allt mer tillförlitlig. Dock är den inte hundraprocentig så det är fortfarande av största vikt att skogsägare själva går ut i skogen och jämför kartan med verkligheten. Kartanalysen visar skador som uppkommit under hösten 2019, inte de som eventuellt tillkommit under våren 2020. Granbarkborren övervintrar under barken och i marken. När den vaknar på våren söker den sig gärna till begärliga träd i närheten. Därför ger förra årets angrepp en god indikation på var nya skador kan uppstå.

Fler kartor efter sommaren

Holmen släpper ytterligare två kartor under året. De skador som uppkommit i maj och juni 2020 syns med tillräcklig säkerhet i analysen först i augusti. Därför kommer nästa karta publiceras i september. Senare under hösten publiceras en karta med skador uppkomna under juli och augusti.

Se öppen karta

Logga in på Min Skog