Granbarkborre

Granbarkborren har gjort stor skada på skogarna i södra Sverige de senaste åren. Holmen kraftsamlar för att rädda skogliga värden och begränsa fortsatt spridning. Här hittar du tips om hur du som skogsägare kan upptäcka och hantera angrepp.

Ladda ner och läs

Lär känna granbarkborren

Samverkansprojektet Stoppa borrarna har tagit fram en folder om granbarkborren och hur du bekämpar den.

Läs folder

Samverkansprojekt

Stoppa borrarna

Genom samverkan och ökad aktivitet i skogen vill projektet Stoppa borrarna begränsa granbarkborreangreppen. Holmen är en aktiv part i projektet.

Läs mer om Stoppa borrarna