Granbarkborren gör stor skada på skogarna i södra Sverige, vilket innebär kostnader i miljardklassen. Holmen har därför utvecklat ett analysverktyg där skogsägare själva kan gå in på en digital karta och se om deras skog är angripen.
– Granbarkborren har en tendens att föryngra sig snabbt vid rätt förhållanden, men om vi kan ta bort de angripna träden så begränsar vi spridningen, säger Michael Burström, tf marknadschef på Holmen Skog.

Holmen har gjort en undersökning bland de som använt kartan med positivt resultat. Två tredjedelar säger att de haft nytta av kartan och att informationen lett till åtgärder, men skogsägarna efterfrågar samtidigt uppdaterad information.
– Därför jobbar vi för att underlaget och analysen ska bli säkrare. Vår förhoppning är att vi ska kunna uppdatera analysen ett par gånger i år. Även funktionaliteten ska bli bättre och kartan mer lättanvänd.

Förhoppningen är att den uppdaterade kartan ska vara klar i juni och att skogsägarna ska kunna ta del av den digitalt via Min skog.

Läs mer om granbarkborren