Precis som tidigare år bygger årets kartanalys på satellitbilder och artificiell intelligens. I år har den tagit hänsyn till fler parametrar jämfört med i fjol och är än mer utvecklad och förfinad. Utvecklingsarbetet sker på Holmens egen IT-avdelning.
– Holmen gör en uttalad satsning på digitalisering och innovation. Det är viktigt att vi ligger i framkant för att kunna ge skogsägare god service. Den kontinuerligt förbättrade granbarkborrekartan är ett exempel på att satsningen ger resultat, säger Lisa Nilsson, IT-chef på Holmen Skog.

Kartans omfattning

Kartan täcker norra Småland, Östergötland, Sörmland, Närke, Västmanland, Uppland och södra Gästrikland och visar skador som uppkommit under vår och tidig sommar. Fortfarande kan analysen ibland missta exempelvis hällar och kantzoner för skador men karta är till riktigt god hjälp i sökandet efter angrepp.

Årets svärmningar

Även i år har granbarkborren orsakat omfattande skador i Götaland och Svealand. I Svealand har angreppen ökat och dessutom spridit sig norr och öster ut. Troligtvis har fler skogsägare blivit drabbade jämfört med förra året. Holmen råder alla virkesleverantörer som hittar skador i sin skog att snarast kontakta sin virkesköpare för personlig rådgivning.

Se den öppna granbarkborrekartan

Är du virkesleverantör till Holmen och har ett konto på Min skog så kan du se kartan med dina fastighetsgränser: Se kartan i Min skog