För att på bästa sätt kunna möta befintliga och framtida behov från så väl skogsägare som virkesmottagande industrier pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom Holmen. Ett steg i utvecklingen är att växa geografiskt för att kunna tillgodose industrins ökade efterfrågan på råvara.

– Satsningen innebär att vi kommer att kunna erbjuda våra tjänster till fler privata skogsägare och samtidigt skapa förutsättningar för fortsatt utveckling, säger Anna Baglioni, regionchef Syd.

Holmens virkesköpsverksamhet växer i söder med en ny köpavdelning i Mälardalen som breder ut sig norrut in i södra Dalarna. Samtidigt växer köpverksamheten i Örebro västerut in i Värmland.

– Det här är områden som vi till viss del varit verksamma i tidigare och som ligger bra till logistiskt för Holmens produktionsenheter, säger Anna Baglioni.

I nordväst växer Holmen in i kommunerna Berg, Bräcke, Ragunda och Östersund. Ett lokalkontor med två virkesköpare kommer under våren att öppna i Brunflo.

– I Jämtland finns många privata skogsägare som vi gärna samarbetar med och hjälper till ett tryggt, enkelt och glädjefullt skogsägande, säger Matilda Hansson, regionchef Mitt.

Se kartor över Holmen Skogs verksamhetsområden

Hitta en virkesköpare nära dig

Expansionen omfattar följande virkesköpsavdelningar:

Köpavdelning Ljusdal

Köpavdelning Mälardalen

Köpavdelning Nyköping

Köpavdelning Örebro