Vår organisation

Holmen är en av Sveriges största skogsägare. Samtidigt är vi också en av landets största virkesköpare. Vi finns i nästan hela Sverige.