– Genom att trafik flyttas från E4:an till tåg så minskar koldioxidutsläppen. Dessutom får verksamheterna runt Skellefteå och i inlandet ett bra och närmare alternativ till hamnarna på östkusten, vilket kommer att göra inlandsverksamheterna mer konkurrenskraftiga. Vi ser det som en stor fördel för hela regionen att vi kan utnyttja terminalen till mer än bara rundvirkestransporter, säger Johan Karlsson, virkeschef på Holmen Skog.

I juli 2022 köpte Holmen virkesterminalen i Bastuträsk som ligger cirka 5 mil väster om Skellefteå, 13 mil söder om Piteå och 14 mil norr om Umeå. Ungefär 200 000 kubikmeter Holmen-virke passerar årligen terminalen på väg till olika sågverk och massaindustrier. 

Från årsskiftet kommer Bastuträskterminalen att vara tillgänglig för fler företag som vill transportera råvara och färdiga produkter till och från norra Västerbotten med tåg. Omlastning av containrar och trailers till tåg kommer då att göras på terminalen. Utbyggnaden sker med stöd från Naturvårdsverket genom Klimatklivet och Europeiska unionen – NextGenerationEU.

– Denna logistikkedja är ett bra alternativ till mindre, så kallade feeder hamnar, och ger en stor CO2-besparing för företag som väljer att nyttja denna lösning. Vi kommer dessutom att bli mycket tidseffektiva. Teoretisk sett kan ett bolag lämna in sitt gods och 48 timmar senare är godset ombord på ett oceanfartyg som rör sig ut i världen, säger Per Rud-Petersen, chef för Holmens terminal i Bastuträsk.

Tåg till Göteborgs hamn två gånger i veckan

Holmen och Träfraktkontoret (TFK) i Göteborg står bakom den nya logistiklösningen där containrar stuvas på terminalen och fraktas med tåg till Göteborgs hamn två gånger i veckan året om. Holmen Trävaror är först ut att använda lösningen för att kunna exportera sina produkter till hela världen.

– Vi är väldigt glada att vi lyckats hitta ett bra samarbete inom Holmen och med Träfraktkontoret kring Bastuträskterminalen. Lösningen kommer att säkerställa ett jämnare logistikflöde ut från våra sågverk och dessutom sänka våra fraktkostnader, men särskilt glada är vi för att vi kan minska vår klimatbelastning, säger Niklas Wiggh, produktchef på Holmens sågverk i Bygdsiljum och Kroksjön.

– Tillsammans med Holmens satsning på att utveckla terminalen i Bastuträsk har vi på Träfraktkontoret fått möjligheten att skapa de bästa förutsättningarna för svensk basindustri i Västerbotten och Norrbotten och dess transporter ut i världen. Regionens sågverk och pappersbruk kommer få tillgång till kostnadseffektiva, stabila och miljömässigt hållbara lösningar till sina köpare i södra delarna av Sverige så väl som resterande världen, säger Ludwig Lövström, försäljningschef på Träfraktkontoret.

För mer information, kontakta:
Sonja Sandbacka, pr-ansvarig Holmen Skog, 076-103 64 26, sonja.sandbacka@holmen.com

Läs mer om köpet av virkesterminalen i Bastuträsk