Holmen har länge transporterat virke med tåg från terminalen i Bastuträsk, väster om Skellefteå. Inte minst till industrierna i Piteå och Husum. Under årens lopp har både volymen och antalet destinationer ökat betydlig. Ungefär 200 000 kubikmeter Holmen-virke passerar numera årligen terminalen på väg till olika sågverk och massaindustrier.

Nu köper Holmen virkesterminalen av Terminalen i Bastuträsk AB och tar över ansvaret för driften av verksamheten. Sedan tidigare har Holmen virkesterminaler i anslutning till sina produktionsenheter, men det här är den första friliggande terminalen som förvärvas.

– Med köpet av virkesterminalen i Bastuträsk ökar vi våra möjligheter att flytta virke effektivt och miljövänligt med tåg. Det stärker i sin tur vår förmåga att försörja vår industri och ökar också värdet på skogen i området eftersom den blir mer tillgänglig, säger Johan Karlsson, Virkeschef Holmen Skog, region Nord.

I affären ingår befintliga byggnader, utrustning och företaget Nordsvenska maskiner som idag sköter lossning, lastning och hantering av gods. Företagets tre maskinförare och vd följer med över till Holmen.

– Det här är en spännande ny möjlighet att utveckla terminalen som transportnav samtidigt som vi fortsätter leverera kostnadseffektivitet till både intern och externa kunder, säger Per Rud-Petersen, vd för Terminalen i Bastuträsk AB.

Holmen tar över verksamheten den 1 juli.