Skogsbruket använder MSB:s och SMHI:s brandriskprognoser som bygger på värden om nederbörd, lufttemperatur, luftfuktighet och vindhastighet.

– För att en skogsbrand ska få spridning krävs att det finns en uträckt torr bränslebädd på marken. Då sprids branden med flammande marklågor. Hur snabbt branden sprider sig beror på vindhastighet, luftfuktighet och hur marken ser ut, säger David Rönnblom, naturvårdsspecialist på Holmen Skog, med lång erfarenheter av skogsbränder.

Några insikter som blev extra tydliga efter brandåret 2018 är att det är viktigt att upptäcka branden tidigt, att ha en snabb första insats på plats och att efterbevakningen är effektiv. Sedan 2020 har MSB möjlighet att sätta fyra skopande flygplan och tio helikoptrar i beredskap.

Ditt ansvar som skogsägare vid brand

I förebyggande syfte kan du som markägare se över riskerna med maskinarbete på områden där det finns hög brandrisk. Se även till att tillfartsvägar är framkomliga inför en eventuell släckningsinsats.

– Holmen vidtar just nu en rad åtgärder för att minska risken för bränder, bland annat anpassar vi körningen med skogsmaskiner när risken är lägst under dygnet, ser över områden efter avslutat maskinarbete och har brandvakter, berättar David Rönnblom.

Lagen om skydd mot olyckor bygger på att den som äger marken är ansvarig för att förebygga olyckor. När markägaren inte kan hantera en olycka är samhället skyldig att ge stöd med en räddningsinsats som styrs av en räddningsledare. Markägaren är fortfarande skyldig att vara behjälplig under räddningstjänstens insats.

När räddningstjänsten på plats anser att faran är över och att ingen ytterligare spridning kommer att ske, avslutar de sin insats. Markägaren ska då säkerställa att branden inte startar om eller sprider sig. Räddningstjänsten har skyldighet att ge information och råd om bevakningen.

– Just nu är brandrisken väldigt hög och de bränder som har startat går djupt och kräver lång tid av bevakning. Vid en efterbevakning är det viktigt att se till så att branden inte sprider sig utifrån kanterna. I brandens mitt är skadan redan gjord, där kan det inte bli värre. Tänk på att den utrustning som räddningstjänsten har dragit fram, till exempel slangar och pumpar, ofta går att hyra av räddningstjänsten så slipper du dra dit ny utrustning, säger David Rönnblom.

Du som rör dig i skog och mark kan också bidra till att minska risken för bränder genom att vara försiktig när du eldar och respektera lokala eldningsförbud.

Läs mer om skogsbrand