– Det är mycket tack vare Holmens storlek och vårt samarbete inom koncernen som vi har kunnat vidta så många och omfattande åtgärder. Våra egna industrier är flexibla, förfinar tekniker och processer för att ta emot så mycket skadat virke som möjligt. Holmens omfattande geografiska utbredning gör att vi har kunnat hitta kunder över stora delar av Sverige och vi har ett väl utbyggt logistiksystem som gjort det möjligt att distribuera virke långa sträckor, säger Oscar Fornander, virkeschef, Holmen Skog i region syd. 
 

Många nya lösningar

När granbarkborren började breda ut sig på allvar i södra Sverige 2018 inledde Holmen ett arbete för att kunna ta hand om så mycket skadat virke som möjligt. Strax därefter började Holmens egna industrier, såg, pappers- och kartongbruk, ställa om och testa nya tekniker. Nya marknader för sågat granbarkborretimmer hittades, framförallt i USA. Viss ny avsättning söktes även upp i Sverige, för exempelvis emballagevirke. 
 

Fortsatt snabb utvecklingstakt

Holmen fortsätter att utvecklas. Marknaden breddas ytterligare och nyligen skeppades en första leverans till norra Tyskland. Pappersbruken Braviken och Hallsta laborerar med tillverkningsprocessen för att kunna blanda in ytterligare skadat trä i sina produkter, utan att kvaliteten påverkas. Överskottet av riktigt skadat virke används som bränsleved i Bravikens bruks bränslepanna och ersätter det spillvirke, från exempelvis husrivningar, som tidigare använts.
 
– 2021 blir ett spännande år. Holmen jobbar hårt för att kunna ta hand om allt virke som kommer ut ur skogen. Hur bra vi lyckas beror dels på hur pandemin utvecklas, eftersom den påverkar hela industrins produktionstakt. Dels i vilken omfattning granbarkborren kommer att svärma under nästa år. Jag kan bara glädjas åt den utvecklingstakt Holmen har haft och fortfarande har. Den ger oss anledning att se positivt på framtiden, avslutar Oscar Fornander.