– Granbarkborren berör många av landets skogsägare och i förlängningen hela Sverige. Nu kraftsamlar branschen och vi på Holmen vill bidra! Vi har utvecklat den här tekniken och det känns naturligt att erbjuda alla markägare möjligheten att titta på sin egna skog. Hade vi haft data för att visa Sveriges alla skogsområden som är berörda av granbarkborren så hade vi gjort det. Det är bara tillsammans som vi kan rädda granskogen, säger Daniel Stridsman, köpchef för Götaland på Holmen Skog.

Alla med mark inom området kan få koll

Karttjänsten täcker all mark inom Holmen Skogs verksamhetsområde i Götaland och sydöstra Svealand, se bild nedan. Det betyder att markägare i området, oavsett vilket företag han eller hon levererar virke till, kan gå in på Holmens webb och få koll på granbarkborren. Holmen vill uppmana alla som upptäcker skadade träd att kontakta sin kontaktperson på respektive företag. Det är viktigt att kontrollera att det finns avsättning för virket innan träden avverkas.

Kartan är framtagen med hjälp av artificiell intelligens och satellitbilder tagna fram till mitten av september 2019. Det betyder att skador som uppstått på grund av att granbarkborren svärmat från mitten av augusti och senare, inte alltid syns.

Till karttjänsten

 

Kartanalysen omfattar detta område:

Karta som visar område för granbarkborreanalysen