Kunskapsskogarna är mark som valts ut i syfte att samla in och sprida kunskap om skogen. Varje skog är utvald på grund av specifika biologiska förutsättningar och har ett tema utifrån det. I Likstammen är temat ”vatten, skogsbruk och biologisk mångfald”.

Invigningen, som först var tänkt att ske på plats i skogen, genomfördes som en digital livesändning. Inbjudna att följa sändningen var politiker som ansvarar för skogs- och jordbruksfrågor, representanter från Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket samt intresseorganisationer som Skogsindustrierna med fler. Holmen tog tillfället i akt att bjuda på en hel del kunskap om hållbart skogsbruk. Inbjudna gäster var bland andra professorerna Tomas Lundmark, SLU, Lena Gustafsson, SLU och Rolf Björheden, Skogforsk.

Kunskapsskogarna är områden där forskning har en självklar plats. Det finns mycket gömd kunskap och potential som bara väntar på att upptäckas. För att försörja en växande befolkning med råvaror och samtidigt minska klimatpåverkan, krävs nya idéer. Kunskapsskogarna är en viktig del i det arbetet och minst ett forskningsprojekt ska pågå i respektive skog, med anknytning till temat.

– Vår skogsråvara är helt nödvändig om vi ska kunna gå över till ett fossilfritt samhälle. Samtidigt kommer skogsbruket alltid att lämna spår. Lösningen är inte att avsätta all skogsmark, utan att avsätta rätt skog och att bruka resten på ett ansvarsfullt sätt. Det krävs noggrannhet i besluten. Kunskapsskogarna hoppas vi ska kunna bidra med svar på frågor om hur vi kan utveckla det hållbara skogsbruket. I Likstammen fokuserar vi exempelvis på hur vatten och skog påverkar varandra, säger Jan Åhlund, skogsbrukschef, Holmen Skog.

Holmens Kunskapsskogar omfattar områden från 200 till 2500 hektar landareal och minst 50 procent av skogen sköts med naturvårdsmål. Vissa naturtyper mår bäst av att lämnas orörda medan andra sköts för att höja naturvärdena genom exempelvis naturvårdsbränning. I Kunskapsskogarna finns också produktionsskog, där målet är att med ett hållbart brukande, producera så mycket virke som möjligt. Skogarna ger också möjlighet till att testa nya metoder och tekniker för skogsbruk.

Sändningen avslutades med att Holmen Skogs vd, Sören Petersson, hängde upp en uggleholk på ett av Kunskapsskogens träd. En dubbel symbolik med kunskap, representerad av ugglan och det viktiga trähusbyggandet.

Läs mer om Holmens Kunskapsskogar

Se film om Likstammens Kunskapsskog