Vad menas med terräng?

Med terräng menas all naturmark utanför vägar, till exempel skogsmark, kalfjäll, våtmarker, stränder, hedar, parker, åkrar och ängar, men även stigar, vandringsleder, motionsspår och leder.

Vad räknas som motordrivet fordon?

Till motordrivna fordon räknas alla slags fordon som drivs med motor till exempel bilar, motorcyklar, fyrhjulingar, mopeder och traktorer. Det gäller även om dessa fordon drivs med el.

Vad gäller för snöskotrar?

Det är okej att köra med snöskoter på väl snötäckt mark så länge du inte stör eller förstör eller eller kör på markerad skoterled. Är snön så lös att fordonet kommer i kontakt med marken så räknas det som barmarkskörning.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på skogsmark med plant- eller ungskog eller på jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

Kom ihåg att snöskoterkörning inte ingår i allemansrätten och det är därför inte självklart att du får köra på någon annans mark.

Finns det undantag från förbudet?

Ja, det kan finnas undantag från förbudet. Det gäller främst de som behöver köra ett motordrivet fordon för att kunna utföra sitt arbete.

 

Det är okej att köra med snöskoter på väl snötäckt mark så länge du inte stör eller förstör.